Velkommen

Operahøgskolens Venner, er som navnet sier – en venneforening for Operahøgskolen.

Foreningen er stiftet 22. februar 2017, stiftelsesmøtet foregikk i The Green Room i Operaen.

Generalforsamlingen 11. november 2021 valgte følgende styre:

  • Hanne Mette Rendall, styreleder (Valgt til 2022)
  • Trond Hallstein Moe, styremedlem (Valgt til 2023)
  • Stian M. Eriksen, styremedlem/regnskapsfører (Valgt for perioden 2020-2022)
  • Itziar Galdos, styremedlem (Valgt til 2023)
  • Brit Elise Strand, styremedlem (Valgt til 2023)
  • Ragnhild Motzfeldt, varamedlem (Valgt til 2022)
  • Trond Østby, varamedlem (Valgt til 2023)

Representanter fra Operahøgskolen er: (Velges av skolen i ettertid)

Representant for studentene: Thea Brix

Revisor for OV 2020-2022: Solveig Fykse

Valgkomité 2021-2022: Torill Eriksen Rørvik, Jan Nordheggen + 1 representant fra styret

Organisasjonsnummer: 919.773.626